Sl. Božji Fulton Sheen: Potraži onu Crkvu koju svijet mrzi, kao što je mrzio i Krista. Potraži Crkvu koju se optužuje za nazadnost…

Da nisam katolik, i da tražim istinsku Crkvu u današnjem svijetu, tražio bih onu Crkvu koja se ne slaže sa svijetom; drugim riječima, tražio bih Crkvu koju svijet mrzi. Razlog za to bio bi sljedeći: ako je Krist prisutan u ikojoj Crkvi u današnjem svijetu, ljudi će ga mrziti kao za zemaljskog života. Ako danas…

Ti, katoliče, poduzmi nešto! Prestani se kriti od Istine i kriti Istinu!

Poduzmi nešto! Protivi se duhu vremena! Čega se bojiš? Nije danas popularno govoriti protiv abortusa? Nije popularno protiviti se zlim plodovima feminizma ili komunizma? Nije popularno protiviti se izumiranju i demografskoj destrukciji vlastitoga naroda? Optužit će te da si zatucan, da ugnjetavaš žene? Optužit će te da mrziš? Toga se bojiš? Bojiš se da neće…

Sl. Božji Fulton Sheen: Koliko sveta mora biti Crkva prije negoli vi uđete u nju?

Sluga Božji Fulton J. Sheen: Isus je došao da bludnicu izdigne iznad farizeja, razbojnika koji se kaje iznad velikog svećenika i izgubljenog sina iznad njegova uzornoga brata. Sve folirante i prevarante koji izjavljuju da se ne mogu pridružiti Crkvi jer Njegova Crkva nije dovoljno sveta, pita: “Koliko sveta mora biti Crkva prije negoli vi uđete…

Pakao: stvarnost vječne kazne

Sveti Alfonz Liguori piše: Istina je da ćemo svi umrijeti, a kada, to ne znamo. Brate moj, već je određena godina, mjesec, dan, sat i čas u kojem ćemo ja i ti ostaviti ovu zemlju i stupiti u neprekidnu vječnost; ali taj trenutak nama nije poznat. Isus nam kaže da svakog časa budemo pripravni, da…