Koje su manjine “ugrožene”?

Recimo da postoji točno jedan Mongol u Hrvatskoj. Treba li tom Mongolu dodijeliti veća prava nego Talijanima, Slovencima, Makedoncima, Srbima ili Bošnjacima budući da je on samo jedan? Naime, ako neka manjina u nekoj državi (u ovom slučaju u Hrvatskoj) broji još manje ljudi od neke druge manjine, treba li onda ta prva (malobrojnija) manjina…

O ljudskim željama i slobodnoj volji

Ponekad nam je teško ponašati se u skladu s Božjom voljom? Teško nam je čuvati Njegove zapovijedi? Mislimo da je ipak nekako bolje prekršiti pokoju zapovijed jer nam toliko znači to nešto što želimo dobiti tim grijehom? Moramo biti svjesni koliko toga ne znamo… svjesni koliko malo toga znamo. Sjetimo se velikog broja naših pogrešaka…

Pascalova oklada – Jednostavan dokaz da je nerazumno ne mariti za božansko

Svaka osoba u svome životu biva izložena neizvjesnosti, a najbitnije neizvjesno pitanje jest ono o postojanju Boga, odnosno o postojanju vječnog života poslije smrti. Promatrajući logički, moguće je zaključiti kako za svaku osobu jedino može biti optimalno živjeti život pretpostavljajući da Bog postoji. Zašto? Pogledajmo. Blaise Pascal bio je francuski matematičar, fizičar, izumitelj, pisac i…