Koje su manjine “ugrožene”?

Koje su manjine “ugrožene”?

Recimo da postoji točno jedan Mongol u Hrvatskoj. Treba li tom Mongolu dodijeliti veća prava nego Talijanima, Slovencima, Makedoncima, Srbima ili Bošnjacima budući da je on samo jedan? Naime, ako neka manjina u nekoj državi (u ovom slučaju u Hrvatskoj) broji još manje ljudi od neke druge manjine, treba li onda ta prva (malobrojnija) manjina dobiti veća prava od ove druge (mnogobrojnije) manjine? Treba li se kod dodjele posebnih prava manjinama voditi upravo tim kriterijem malobrojnosti? Ako ne, zašto ne? Koji je onda stvarni kriterij za dodjelu posebnih prava manjinama ako to nije kriterij malobrojnosti? Zar broj članova neke manjine mora u stvari biti mnogobrojan? Slijedi li se onda možda kriterij mnogobrojnosti? Očito se ne slijedi niti taj kriterij budući da vidimo kako upravo određene manjine imaju zakonski osigurana mjesta u saboru uz niz drugih posebnih prava koja nisu dodijeljena većinskim Hrvatima u Hrvatskoj.

Koji se onda kriterij slijedi ako se ne slijedi niti kriterij malobrojnosti niti onaj mnogobrojnosti? Čini se da možemo zaključiti kako posebna prava za manjine nisu logički utemeljena na nekom jasnom načelu. Očito se takva prava ne dodjeljuju radi malobrojnosti neke manjine budući da bi onda još malobrojnije manjine imale još veća prava, a to nije slučaj. Također se takva prava ne dodjeljuju niti radi mnogobrojnosti jer u tom slučaju određene manjine ne bi imale osigurana mjesta u saboru (i druga prava) koja nedostaju većini tj. Hrvatima.

Slijedi li se onda kriterij nekog odabranog intervala brojnosti članova manjine? Treba li neka manjina biti malobrojna, ali ne pre malobrojna tj. mnogobrojna, ali ne toliko mnogobrojna da bude većina? Ako da, onda o kojem se konkretno intervalu radi i zašto je uopće bitno koliko ljudi broji neka manjina? Ako je razlog pak taj da su manjine “potlačene” od strane većine upravo zato što su malobrojnije, zašto onda konzistentno ne slijedimo kriterij malobrojnosti pa da još manjim manjinama dodijelimo još veća posebna prava budući da su ona još ranjivija u usporedbi s onim relativno većim manjinama?

Priča o posebnim pravima za manjine očito ne drži vodu te joj fali logička konzistentnost, no logika nikada nije priječila ljevicu pri zauzimanju destruktivnih stavova, pa tako ne priječi ni u ovom slučaju.

Potrebno je hrabro se boriti za istinu!

Komentari