Ti, katoliče, poduzmi nešto! Prestani se kriti od Istine i kriti Istinu!

Ti, katoliče, poduzmi nešto! Prestani se kriti od Istine i kriti Istinu!

Poduzmi nešto! Protivi se duhu vremena!

Čega se bojiš? Nije danas popularno govoriti protiv abortusa? Nije popularno protiviti se zlim plodovima feminizma ili komunizma? Nije popularno protiviti se izumiranju i demografskoj destrukciji vlastitoga naroda? Optužit će te da si zatucan, da ugnjetavaš žene? Optužit će te da mrziš? Toga se bojiš? Bojiš se da neće sve glatko teći u tvome životu? Da će izlaganje takvih stavova završiti nezgodno ako tvoj poslodavac sazna za to? Bojiš se da nećeš biti politički korektan, da ćeš samo uzburkati stvari tako i misliš da je bolje smješkati se i ne reći ništa? Želiš se slagati sa svima? Želiš da te ljudi vole?

Smatraš da istinu moraš upakirati u lijep omot da bude lakše probavljiva? Misliš da neke stvari ipak vrijedi izostaviti; da su neki dijelovi istine ipak previše nezgodni i da ih treba prešutjeti?

Ne zavaravaj se! “Prihvaćanje drugih ljudi”, ako se zanemaruje istina, nije nikakav dobar čin! Upravo se tim činom prihvaćanja, ako je popraćen upornim odbijanjem spominjanja istine, drugu osobu (a i nas same) vodi putem propasti. Istinu, naime, treba naviještati i kada nam je to nezgodno. Nikako ne smijemo kukavički pokleknuti pred napasti da šutimo iz razloga što tražimo miran život i mirne odnose sa svijetom. Takav lažan mir je u stvari pomirba sa zlom. Isus je rekao: “Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač.” (Mt 10,34)

Kada krenemo promicati razne zle i lažne teze u ime tolerancije, feminizma, socijalizma, nakaradne jednakosti ili nečeg trećeg, zastanimo i prisjetimo se Božje riječi: Jao vama, koji zlo zovete dobro, a dobro zlo! Koji pravite od tmine svjetlost, a od svjetlosti tminu, koji pravite od gorkoga slatko, a od slatkoga gorko! (Iz 5,20)

Na nama je dužnost informirati se i naučiti što je ispravno. Zato upoznajmo Istinu, jer Ona je jedna. Bog je Istina, slagali se mi s time ili ne. Promicanjem drugih zlih ideologija činimo grijeh za koji kasnije plaćamo pravednu kaznu, a najgora posljedica neokajanog grijeha jest vječna propast duše.

Mnogi se smatraju obraćenicima, ali nažalost ne sudjeluju svi aktivno u borbi za istinu. Mnogi se ne odazivaju sv. Pavlu koji poziva: Uostalom braćo budite jaki u Gospodinu i u moći sile njegove! Obucite se u svu ratnu opremu Božju, da biste se mogli održati zasjedama đavla! … Stojte dakle opasavši bokove svoje istinom, i obukavši se u oklop pravde, i obuvši noge, da budete spremni za evanđelje mira! A povrh svega uzmite štit vjere, kojim ćete moći pogasiti sve ognjene strijele đavola! I kacigu spasenja uzmite, i mač Duha, koji je riječ Božja! (Ef 6,10-11; 14-17)

Jakov nam piše kako su uz vjeru potrebna i djela:
Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u samoj sebi. (Jak 2,17)
Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. (Jak 2,24)
Budimo pažljivi, jer nećemo biti spašeni samom vjerom! A one jadne duše koje nisu spašene čeka vječni oganj. Po mišljenjima mnogih svetaca, i sada ogromna količina duša proživljava vječne muke u paklu!Gdje smo mi katolici koji se smatramo obraćenicima? Gdje smo kada je potrebno zalagati se za Istinu? Mnogi od nas kriju se u mišjim rupama, u tami! Budemo li svi tako živjeli, svi ćemo i propasti jer Bog ne “ocjenjuje” po Gaussovoj krivulji. Sluga Božji Fulton Sheen je rekao: “Moralna načela ne ovise o većinskom glasovanju. Pogrešno je pogrešno, čak i ako su svi u krivu. Pravo je pravo, čak i ako nitko nije u pravu.” Iako svi ostali bili u krivu i svi se odvratili od Boga, budimo upravo mi ta jedna osoba koja to neće učiniti! Bog nije podložan promjenama, On je stalan. Istina je bila ista prije stvaranja zemlje, ista je sada i ista će i ostati za svu vječnost. Možemo se pridružiti toj Istini i pomoći drugima da je također upoznaju ili se možemo sakriti od borbe i tako propasti.

Naposljetku, nemojmo misliti kako nismo dostojni boriti se za dobro, boriti se za Krista, za Istinu. Naprotiv, kao što smo prethodno vidjeli, takva nam borba treba služiti kao prilika za odlučno odbacivanje grijeha i za činjenje zadovoljštine za naše grijehe. Ta borba potrebna je za spasenje. Zato, braćo i sestre, zajedno s Bogom krenimo hrabro u boj jer s Njegovom milošću nam je pobjeda sigurna!

Komentari